Afsluttede projekter

Projekter med EPTF

Igennem årene har vi gennemført mange projekter i samarbejde med EPTF. De 2 seneste projekter blev afsluttet i 2016.

Eldoret
I Eldoret har vi opstartet et ressourcecenter, hvor de unge bliver trænet i bedre at kunne starte en virksomhed igennem undervisning i bogføring, markedføring, forretningsplaner etc. De kommer ind til træning på centeret, og bliver tilkoblet en mentor, som fortsætter med træning og rådgivning efter de unge er startet op i praksis.

Det senest afsluttede projekt i Eldoret blev afsluttet i 2016:

 • 51 elever gik igennem et GRIP program.
 • 26 unge fik TOT træning (Train of Trainers).
 • 127 bønder blev trænet i landbrugsbedrift og iværksætteri.
 • 2 ”business Clubs” igangsat.
 • Gennemført 4 kvindekonferencer.
 • 374 unge trænet i iværksætteri.
 • Resourcecenteret indrettet med undervisningslokaler, bibliotek, computerrum osv.
 • 43 mentorer + 26 facilitatorer trænet.
 • 4 leder-konferencer blev gennemført.
 • ETC.

Mombasa
I Mombasa har vi ligeledes startet et ressourcecenter, hvor de unge bliver trænet i at starte virksomhed op på samme måde som i Eldoret.

Det senest afsluttede projekt i Mombasa blev afsluttet i 2016:

 • 758 blev trænet i iværksætteri.
 • 383 forretninger blev etableret.
 • 150 unge har kunnet udvide eksisterende forretninger.
 • 950 unge blev serviceret igennem vores ressourcecenter.
 • 23 mentorer blev trænet.
 • 2 forretningsklubber for de unge blev opretter.
 • 3 kvindekonferencer blev gennemført hvor 427 kvinder deltog.

Vandprojekt i Tharaka

Assist hjælper lokale bønder med at dyrke landbrug ved hjælp af et vandprojekt
I samarbejde med International Aid Services (IAS) gik Assist i gang med et vandprojekt ved Marimanti by i Tharaka. Projektbudgettet var på 1 million kroner. Projektet gik ud på at føre vand fra floden op til det tørre landbrugsland igennem et drypvandingssystem og overrisling af markerne. Vandet opsamles omkring en kilometer oppe ad floden, så der på den måde kan opnås tilstrækkeligt vandtryk i vandrørene til vanding.

Projektet giver i øjeblikket vand til ca. 50 bønder, men med tiden vil det give vand til 200 mindre landbrugsfamilier. Formålet er at gøre familierne selvforsynende – også i tørkeperioder.

Sammen med etableringen af vandingssystemet indeholder projektet:

 1. Organisering af bønderne
 2. Fordeling af vandet
 3. Undervisning i vedligeholdelse af vandingssystemet
 4. Undervisning i effektive dyrkningsmetoder

I september 2009 afsluttedes første fase af projektet, og i den forbindelse blev der afholdt en stor åben fest, hvor første projekt blev overdraget til den lokale partner. September 2009 var der 32 bønder som var begyndt at sælge landbrugsprodukterne på markedet i Marimanti.

Fase 2 er nu i gang. SMC (Svensk Missionsråd) har i 2009 bevilliget yderligere 1 million kroner, hvor IAS står for implementeringen. Assist er med i styregruppen i Tharaka i fase 2.

Projektet har vist med al tydelighed, hvor stor en betydning vand har for lokalbefolkningen i Tharaka. Visse steder i distriktet bruger kvinderne 2 dage hver uge på at hente vand til husholdningen. – Vand er livsvigtigt, både til husholdningen, men også som dette projekt har vist, til landbruget. Ud af den udpinte landbrugsjord kan der ved hjælp at overvanding opstå et frodigt landbrugsland.

 

assist-denmark · tlf: +45 5378 1660 · email: kontakt@assist-denmark.dk · bank: 2700-8478 936 053 · MobilePay: 14489 · Cookies · Privatlivspolitik