Foreningsopbygning

Bestyrelse
Ledelse af Assist varetages af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.

Landegrupper
Det daglige arbejde i hvert land ledes af mindre arbejdsgrupper, som er ansvarlige overfor bestyrelsen. I hver arbejdsgruppe er der således mindst ét bestyrelsesmedlem, som har ansvar for kommunikationen mellem bestyrelse og arbejdsgruppe. Bestyrelsen kan på denne måde overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen.

Medlemmer
Medlemmerne af Assist er afgørende for alt det øvrige arbejde. De udgør den folkelige forankring, og uden den kan Assist hverken få midler fra DANIDA (Udenrigsministeriets U-landsbistand) eller andre fonde. Derfor ville vi heller ikke være i stand til at yde den livsvigtige støtte til Kenya, Mozambique og Sri Lanka.

 

assist-denmark · tlf: +45 5378 1660 · email: kontakt@assist-denmark.dk · bank: 2700-8478 936 053 · MobilePay: 14489 · Cookies · Privatlivspolitik