Igangværende projekter

Eldoret

I 2017 startede vi et nyt projekt med et budget på 800.000 kr., som blev bevilliget af DMR-U. (Dansk Missions Råds Udviklingafdeling).

Den korte projektbeskrivelse

”Projektet vil arbejde med 200 marginaliserede landmænd i Moiben Sub-County, Uasin GishuCounty, ved at udstyre dem med viden og færdigheder i bæredygtige landbrugsmetoder, så de kan øge produktiviteten og rentabiliteten af deres landbrug, for på den måde at få dem ud af fattigdom og give dem mulighed for at deltage fuld ud socioøkonomisk og politisk i samfundet."

Projektets mål

  1. 200 fattige og marginaliserede bønder har forbedret landbrugsproduktivitet og rentabilitet ved projektet afslutning.
  2. En producentsammenslutning er etableret og styrket til at kunne sikre forbedret landbrugsstøtte til bondegrupper langs de 2 identificerede værdikæder.
  3. Etablering af en landbrugsforening som kan kæmpe for fjernelsen af strukturelle barrierer for marginaliserede landmænd.”

Mombasa

I 2017 startede vi et nyt projekt som afsluttes december 2019, bevilliget af DMR-U.
Budgetrammen for dette projekt er 800.000 kr.

Den korte projektbeskrivelse

”Projektets overordnede mål er at styrke ressourcefattige landbrug i Kinango sub-countysocialøkonomisk, ved at rekruttere og kapacitetsopbygge projektdeltagerne – individuelle og grupper."

Projektets mål

  1. At træne og udruste 200 resourcefattige landbrugshusstande i Kinango, Kwale County, ved Kenyas kyst, så de bliver bæredygtige og øger sikkerheden for bedre mad til husstanden.
  2. Identificere og kapacitetsopbygge 4 samfundsbaserede kvinde- og ungdomsgrupper omkring økonomi, kønsroller, rettigheder, sundhed og planlægning af fortalerkampagner, så de effektivt kan adressere udfordringerne for de sårbare piger og kvinder i deres samfund.
  3. At øge kapaciteten og strukturen for græsrodsdeltagelse i udviklingsplanlægning, adgang og kontrol af produktionsressourcer. Projektet ønsker også at oplyse om problemerne ved traditionelle socialkulturelle skikke og opmuntre til forandring.

Nakuru

I Nakuru har vi ikke haft meget arbejde endnu, bortset fra nogle enkelte aktiviteter. Vores samarbejdspartner EPTF har et stort netværk i området, og derfor påtænker vi at opstarte et lignende projekt som i Eldoret og Mombasa, dog tilpasset områdets egne behov.

I juli 2018 startede vi en forundersøgelse med et budget på ca 70.000 kr, så vi havde et bedre grundlag for at skabe nogle gode rammer for projektet. Dette er nu gennemført.

Forundersøgelsens korte projektbeskrivelse

”Projektet vil arbejde med 200 marginalliserede landmænd i landdistrikterne Wards of Kamara, Nyata (Kuresoi North), Keringet (Kuresoi South) og Elburgon (Molo) i Nakuru County ved at udstyre dem med færdigheder og viden om bæredygtig landbrug etc."

Den endelige ansøgning er nu ved at blive formuleret, som vi forventer at sende afsted til godkendelse hos Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling ultimo 2018. Budgetrammen vil være et sted mellem 800.000 -1.000.000 kr. afhængig af aktiviteternes størrelse.

 

assist-denmark · tlf: +45 5378 1660 · email: kontakt@assist-denmark.dk · bank: 2700-8478 936 053 · MobilePay: 14489 · Cookies · Privatlivspolitik