Nødhjælp til Kenya

Assists svar på hungersnød i Tharaka 

Assist har udført 2 nødhjælpsindsatser i Tharaka, hvor vi fik bevilliget 2 x 250.000 kr. igennem DMR-U (Dansk Missionsråd’s udviklings Afdeling). Nødhjælpen var Assists svar på en hård hungersnød, der hærgede i Tharaka. Indsatsen bestod primært i at bringe mad til de sultende med særligt fokus på at tilse de svageste og marginaliserede grupper.

Den første nødhjælpsindsats blev givet til 3.235 personer i Marimanti området. Projektpengene finansierede primært majs, bønner og olie. Desuden blev der givet støtte til konceptet: ”Mad for arbejde”. Formålet var at motivere befolkningen til aktivt at deltage i Assists vandprojekt. Arbejdet bestod i at grave baner i jorden til vandrørerne. Belønningen for arbejdsindsatsen var et måltid mad. 

Nødhjælpsindsatsen var af stor betydning for lokalbefolkningen i Marimanti. Mange ville ikke have overlevet uden denne hjælp. Således bidrog projektet til at reducere antal dødsfald i forbindelse med hungersnøden.

Anden nødhjælpsindsats var en forlængelse af den første nødhjælpsindsats, da den første bevilling ikke bragte tilstrækkelig hjælp til området. Således var projektet af samme karakter som den første.

I denne periode blev der ialt givet mad til 2.185 personer:  500 børn fra 1-5 år, 500 børn fra 6-10 år, 420 børn fra 11-15 år, 100 ældre kvinder, 100 ældre mænd, 250 hjemløse/flygtede folk fra stammeopgøret under parlamentsvalget og 33 blinde personer.

 

assist-denmark · tlf: +45 5378 1660 · email: kontakt@assist-denmark.dk · bank: 2700-8478 936 053 · MobilePay: 14489 · Cookies · Privatlivspolitik